Płytki krwi (Trombocyty)

Czas czytania: 2 minut
Płytki krwi jako składnik potrzebny do krzepnięcia. Regulują ten proces. Samo badanie jest jednym z podstawowych, które zleca specjalista, by przeprowadzić zabieg. Dla anestezjologa to jedna z najważniejszych informacji.

Co to są płytki krwi (trombocyty)

Płytki krwi są małymi, bezjądrowymi fragmentami komórek, które powstają z megakariocytów (dużych komórek) w szpiku kostnym. Są to jedne z najmniejszych komórek we krwi, mają kształt dyskoidalny i są znacznie mniejsze niż czerwone lub białe krwinki.

Badanie krwi

Badanie krwi jest jednym z podstawowych i jednym z najprostszych badań PLT –PŁYTKI KRWI (TROMBOCYTY)

Norma: 130-450 × 109/l
Trombocyty odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi.
Żyją od 1 do 2 tygodni, nie posiadają jądra w komórce.
Płytki krwi określa się z badania morfologii krwi obwodowej.

Zaburzenia związane z płytkami krwi:
trombocytopenia (małopłytkowość)– obniżona poniżej normy liczba płytek krwi; spowodowana skutkami niektórych leków, niedoborem witaminy b12 lub kwasu foliowego, infekcje, nowotwory i inne choroby

trombocytoza lub trombocytemia (nadpłytkowość) – zwiększona powyżej normy liczba płytek; w przewlekłych stanach zapalnych, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży, w niektórych nowotworach

trombastenia lub trombopatia – upośledzenie funkcji płytek

Trombocyt to podłużna komórka pozbawiona jądra odgrywająca u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. U człowieka, zwana także płytką krwi lub czasem płytką Bizzozera.
Norma wspólna: 140–440 K/µl (G/l) lub 140 000–450 000/mm³
Zwiększenie ponad normę pojawia się w przewlekłych zakażeniach, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży i w nadpłytkowości samoistnej (nowotwór o łagodnym długotrwałym przebiegu). Zmniejszenie liczby płytek krwi może być spowodowane ich upośledzonym wytwarzaniem w szpiku (z powodu przerzutów raka do szpiku lub ostrych białaczek), na skutek działania leków przeciwbólowych i antybiotyków, chorób autoimmunizacyjnych lub ich niszczeniem przez toksyny bakteryjne.

Choroby i zaburzenia związane z płytkami krwi

Trombocytopenia

Trombocytopenia to stan, w którym liczba płytek krwi w krwiobiegu jest nienormalnie niska. Może wynikać z wielu przyczyn, w tym z nadmiernego niszczenia płytek krwi, niewystarczającej produkcji w szpiku kostnym lub ich rozdziału w śledzionie. Objawy mogą obejmować łatwe powstawanie siniaków, nadmierne krwawienie z drobnych ran, krwawienia z nosa i dziąseł. Zależne od przyczyny, może obejmować leki stymulujące produkcję płytek krwi, transfuzje płytek krwi lub leczenie podstawowej przyczyny choroby.

Zespół antyfosfolipidowy

Zespół antyfosfolipidowy jest zaburzeniem autoimmunologicznym, który może prowadzić do nadmiernego krzepnięcia. Jest spowodowany obecnością specyficznych przeciwciał antyfosfolipidowych. Objawy to, zwiększone ryzyko zakrzepów krwi, powikłania w ciąży, udar mózgu. Leczenie zazwyczaj obejmuje leki przeciwzakrzepowe.

Trombocytoza

Trombocytoza to stan charakteryzujący się zbyt wysoką liczbą płytek krwi. Może być wtórna do innych stanów, takich jak zapalenie, anemia, po operacjach, lub pierwotna, wynikająca z zaburzeń szpiku kostnego. Często przebiega bezobjawowo, ale może zwiększać ryzyko zakrzepicy. W przypadku trombocytozy wtórnej, leczenie skupia się na leczeniu podstawowej choroby. W trombocytozie pierwotnej, leczenie może obejmować leki redukujące liczbę płytek krwi.

Hemofilia

Hemofilia to zaburzenie genetyczne wpływające na zdolność krwi do krzepnięcia. Dziedziczona w sposób sprzężony z chromosomem X, głównie dotyka mężczyzn. Łatwość powstawania krwawień, szczególnie do stawów i mięśni. Leczenie obejmuje podawanie brakujących czynników krzepnięcia krwi.

Od Redakcji

Zaburzenia płytek krwi mogą mieć szeroki zakres przyczyn i objawów, od łagodnych do życia zagrażających. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zarządzania tymi stanami. Wiele z tych zaburzeń wymaga długotrwałego monitorowania i terapii, a współpraca pacjenta z lekarzem jest niezbędna dla skutecznego leczenia i zapobiegania powikłaniom.

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Avatar photo

Magazyn Aesthetic.Expert „Uzewnętrznij swoje piękno świadomie!” wydawany pod egidą agencji medialnej Golden Medical Media Kontakt +48 698 291 154 Barbara Szuszkiewicz

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!